ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) และทะเลสาบฮะมะนะ (HAMANA) -- เที่ยว/พัก/กิน/ซื้อของ

หน้าแรกของเว็บไซต์ > สนุกกับเมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU)

สนุกกับเมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU)

เว็บไซต์นี้จะแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าเที่ยวและน่าเยี่ยมชมกี่ยวกับ < วัฒนธรรม> <ประวัติศาสตร์ > <กินและดื่ม> <ท่องเที่ยว > <ซื้อของ > เพื่อให้คุณพิจารณาจะมาเที่ยว เมืองฮะมะมัตสึ(HAMAMATSU) ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่อุดมสมบูรณ์ ร่วมกับ แม่น้ำ ภูเขา ทะเล และทะเลสาบที่สวยงาม

 • วัฒนธรรม

  เมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งบริษัทชั้นนำของโลก ในอดีต ที่ผ่านมาเคยเป็น <เมืองอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดนตรี> ต่อมาเปลี่ยนแปลงไปเป็น <เมืองสนับสนุนดนตรี> ในปัจจุบันจะถือได้ว่าเป็น เมืองของวัฒนธรรมดนตรีไปแล้ว

 • ประวัติศาสตร์

  เมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) และบริเวณรอบ ๆ เป็นพื้นที่การพัฒนามายาวนาน และยังเป็นเมืองที่เส้นทางบกหลักโทไคโด (TOKAIDO)พาดผ่าน และในบริเวณใกล้เคียง ยังคงอยู่มรดก ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองจำนวนมาก เจ้าเมือง โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ (TOKUGAWA IEYASU) สร้างปราสาทฮะมะมะสึ(HAMAMATSU) ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจ ไปเยี่ยมชม

 • สำหรับนักกินและดื่ม

  เมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) มีของอร่อยลากหลายชนิด เพราะว่าเมืองนี้ตั้งยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวเมืองนี้และทดลองกินอาหารท้องถิ่นที่อร่อย ซึ่งมาจากทะเล มาจากภูเขา และมาจากภูมิอากาศของเมืองนี้

 • การท่องเที่ยว

  เว็บไซต์นี้จะแนะนำสถานที่ต่างๆ ตามภูมิภาคที่น่าสนใจ เช่น เมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) ทะเลสาบฮะมะนะ(HAMANA) ไปจนถึงพื้นที่ทางทิศเหนือของเอ็นชู (ENSHU) ที่อยู่ในธรรมชาติโดยรอบ

 • ไปช็อปปิ้ง

  เมืองนี้มีแหล่งช็อปปิ้ง หลายแห่งที่นิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ร้านขายสินค้าพิเศษ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และร้านขายสินค้าพื้นเมือง คุณสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในสถานที่ต่างๆ เช่นห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์การค้าใหญ่ ที่ตั้งอยู่ชานเมือง