ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) และทะเลสาบฮะมะนะ (HAMANA) -- เที่ยว/พัก/กิน/ซื้อของ

หน้าแรกของเว็บไซต์ > สนุกกับเมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) > วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

เมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งบริษัทชั้นนำของโลก ในอดีต ที่ผ่านมาเคยเป็น <เมืองอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดนตรี> ต่อมาเปลี่ยนแปลงไปเป็น <เมืองสนับสนุนดนตรี> ในปัจจุบันจะถือได้ว่าเป็น เมืองของวัฒนธรรมดนตรีไปแล้ว

เมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) เป็นพื้นที่ผลิตดอกไม้ชั้นนำระดับชาติ โดยเฉพาะทะเลสาป ฮะมะนะ (HAMANA) และบริเวณรอบๆ เป็นสถานที่เพาะปลูกดอกไม้ต่างๆ เช่น ดอกเยอบีร่า ดอกเบญจมาศ ดอกสวีทพี และ ดอกฟรีเซีย ในปริมาณการผลิตดอกไม้ ดอกเยอบีร่าที่นี่ เป็นที่ผลิต ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เมืองนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ผลิตดอกไม้ แต่ยังเป็นเมืองชื่นชม กับดอกไม้และต้นไม้เขียวชอุ่มอีกด้วย ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมดอกไม้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละฤดูกาล เมืองนี้มีสวนดอกไม้ชื่อ [HAMAMATSU FLOWER PARK] ซึ่งประชาชนมีความคุ้นเคยกับดอกไม้และต้นไม้เขียวชอุ่มในสวนแห่งนี้ ยังมีสวนที่อยู่ติดกับทะเลสาบอีก ซึ่งเคยใช้เป็นที่จัดงานชื่อ [PACIFIC FLORA 2004] จัดขึ้นในปี ค.ศ. 2004 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็นสวนชื่อ [ GARDEN PARK HAMANAKO] ซึ่งในสถานที่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ จะชื่นชมกับดอกไม้และต้นไม้เท่านั้น ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี

จิตวิญญาณของความท้าทาย (YARAMAIKA)

จิตวิญญาณของความท้าทาย ของชาวเมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) เป็นพลังในการพัฒนาผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม ซึ่งที่มีชื่อเสียงทั่วโลก คำศัพท์ YARAMAIKA หมายความว่า <ลองทำดูก่อน> ในภาษาท้องถิ่น หรือเป็นไปในทางบวก ซึ้งความท้าทาย ในทุกสิ่ง ทุกอย่าง และเป็นจิตวิญญาณที่ทำให้การสนับสนุน กับเมืองอุตสาหกรรมฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

เมืองสนับสนุนดนตรี

เมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) เป็นเมืองที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็น <เมืองผลิตเครื่องดนตรี> ด้วยเป็นที่ตั้งบริษัทชั้นนำของโลก เช่น ยามาฮ่า (YAMAHA) คาไว่ (KAWAI) และ โรแลนด์ (ROLAND) ในปีที่ผ่านมา เมืองนี้พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองจาก <เมืองผลิตเครื่องดนตรี> ให้เป็น <เมืองสนับสนุนดนตรี> ในการพัฒนาเมืองทางวัฒนธรรมให้มากขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เมืองนี้เริ่มจัดการแข่งขันเปียโนนานาชาติ ฮะมะมัตส (HAMAMATSU) เป็นต้น ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เป็นผลจากการเหล่านี้ทั้งหมด จึงทำให้ เมืองนี้เจริญเติบโตขึ้น เป็นเมืองวัฒนธรรมดนตรีชั้นนำของญี่ปุ่น เมืองนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยกับกิจกรรมดนตรีสากลที่จัดขึ้น ซึ่งใครๆ ก็สามารถเพลิดเพลินกับเพลงสบายๆ ทั่วทุกมุมของเมืองนี้

เมืองดอกไม้ และ ต้นไม้เขียวชอุ่ม

เมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) เป็นพื้นที่ผลิตดอกไม้ชั้นนำระดับชาติ โดยเฉพาะทะเลสาป ฮะมะนะ (HAMANA) และบริเวณรอบๆ เป็นสถานที่เพาะปลูกดอกไม้ต่างๆ เช่น ดอกเยอบีร่า ดอกเบญจมาศ ดอกสวีทพี และ ดอกฟรีเซีย ในปริมาณการผลิตดอกไม้ ดอกเยอบีร่าที่นี่ เป็นที่ผลิต ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เมืองนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ผลิตดอกไม้ แต่ยังเป็นเมืองชื่นชม กับดอกไม้และต้นไม้เขียวชอุ่มอีกด้วย ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับการชมดอกไม้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละฤดูกาล เมืองนี้มีสวนดอกไม้ชื่อ [HAMAMATSU FLOWER PARK] ซึ่งประชาชนมีความคุ้นเคยกับดอกไม้และต้นไม้เขียวชอุ่มในสวนแห่งนี้ ยังมีสวนที่อยู่ติดกับทะเลสาบอีก ซึ่งเคยใช้เป็นที่จัดงานชื่อ [PACIFIC FLORA 2004] จัดขึ้นในปี ค.ศ. 2004 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็นสวนชื่อ [ GARDEN PARK HAMANAKO] ซึ่งในสถานที่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ จะชื่นชมกับดอกไม้และต้นไม้เท่านั้น ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี