ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) และทะเลสาบฮะมะนะ (HAMANA) -- เที่ยว/พัก/กิน/ซื้อของ

หน้าแรกของเว็บไซต์ > การเดินทางเข้ามาถึงเมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU)

การเดินทางเข้ามาถึงเมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU)

เราจะแนะนำการเดินทาง เข้ามาถึงเมืองฮะมะมัตสึ จากสนามบินฟูจิชิซูโอกะ (FUJI SHIZUOKA AIRP.) และท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (CENTRAIR)

Access to Hamamatsu City

By Train

ใช้โทไกโด ชินคันเซ็น (TOKAIDO SHINKANSEN)

ชินโอซะกะ (SHIN OSAKA) ⇒ ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) ถ้าใช้ขบวนฮิกะริ (HIKARI) 83 นาที ถ้าใช้ขบวนโกดะมะ (KODAMA) 116 นาที
นะโงะยะ (NAGOYA) ⇒ ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) ถ้าใช้ขบวนฮิกะริ (HIKARI) 29 นาที ถ้าใช้ขบวนโกดะมะ (KODAMA) 46 นาที
ชิซุโอะกะ (SHIZUOKA) ⇒ ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) ขบวนโกดะมะ (KODAMA) 27 นาที
โตเกียว (TOKYO) ⇒ ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) ถ้าใช้ขบวนฮิกะริ (HIKARI) 89 นาที ถ้าใช้ขบวนโกดะมะ (KODAMA) 120 นาที

By Car

ใช้ทางด่วนพิเศษ เมชิน (MEISHIN) และ โทเม (TOMEI)

โอซะกะ โตโยนะกะ IC (OSAKA TOYONAKA IC) ⇒ฮะมะมัตสึ ตะวันตก IC (HAMAMATSU NISHI IC) 282 km
โตเกียว IC (TOKYO IC) ⇒ ฮะมะมัตสึ ตะวันตก IC (HAMAMATSU NISHI IC) 230 km

By Long-distance Bus

ใช้รถบัสด่วน บนทางด่วนพิเศษสายโทเม (TOMEI)

สถานี โตเกียว (TOKYO) ⇒สถานี ฮะมะมัตสึ (HAMAM ATSU)
ตอนกลางวัน 4 ชั่วโมง 13 นาที ตอนกลางคืน 6 ชั่วโมง 25 นาที
สถานี โตเกียว (TOKYO) ⇒ป้ายโทเม ฮะมะมัตสึเหนือ(HAMAMATSU KITA)
ตอนกลางวัน 3 ชั่วโมง 43 นาที
สถานี ชินจุกุตะวันตก (SHINJYUKU NISHI) ⇒สถานี ฮะมะมัตสึ (HAMAM ATSU)
ตอนกลางวัน 4 ชั่วโมง 12 นาที
สถานี โอซะกะ (OSAKA) ⇒ป้ายโทเม ฮะมะมัตสึเหนือ (HAMAMATSU KITA)
ตอนกลางวัน 4 ชั่วโมง 32 นาที
สถานีขนส่ง ซันโนมิยะ( SANNOMIYA)ในโกเบ(KOBE)⇒สถานี ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU )
ตอนกลางคืน 7 ชั่วโมง 45 นาที(ถ้าขึ้นจาก เกียวโต (KYOTO) ⇒สถานี ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) ตอนกลางคืน 5 ชั่วโมง 35 นาที ?ถ้าขึ้นจาก โอซาก้า (OSAKA)⇒สถานี ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) ตอนกลางคืน 6 ชั่วโมง 40 นาที )
?ที่แสดงข้างต้นเป็นระยะเวลาการเดินทางที่เร็วที่สุด
สถานี โยโกฮาม่า (YOKOHAMA)⇒สถานี ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU)
3 ชั่วโมง 45 นาที

ใช้เครื่องบิน

MAP

จากสนามบินฟูจิชิซูโอกะ (FUJI SHIZUOKA AIRP.)

โดยรถยนต์ใช้ทางหด่วนพิเศษ
ซาการะ มากิโนะฮาระ IC (SAGARA MAKINOHARA IC)==> ฮะมะมัตสึตะวันตก (HAMAMATSU NISHI IC) ?ประมาณ 20 นาที (33km)
โดยรถบัสด่วน(บริษัทรถไฟเอ็นชู e-wing)
สนามบินฟูจิชิซูโอกะ (FUJI SHIZUOKA AIRP.) ⇒สถานีฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) ? ประมาณ 70 นาที (ค่าโดยสาร \1,200)

จากท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์(CENTRAIR)

โดยรถยนต์ใช้ทางหด่วนพิเศษ
เซ็นแทรร์ตะวันออก (CENTRAIR HIGASHI)⇒ฮะมะมัตสึ IC (HAMAMATSU IC)?ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที (112km))
โดยรถบัสด่วนใช้ทางหด่วนพิเศษ (บริษัทรถไฟเอ็นชู e-wing)
ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (CENTRAIR)⇒สถานีฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) ประมาณ 120 นาที (ค่าโดยสาร \3,000)

จากสนามบินนาริตะ (NARITA)

สนามบิน นาริตะ (NARITA)
ชินากาวา (SHINAGAWA) โดยใช้นาริตะEXPRESS 68 นาที
ชินากาวา (SHINAGAWA)
สถานี ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) โดยใช้ชินคันเซ็น ประมาณ 80 นาที

จากสนามบินคันไซ (KANSAI)

สนามบิน คันไซ(KANSAI)
ชินโอซะกะ(SHIN OSAKA) โดยใช้รถไฟด่วนพิเศษ ประมาณ 50 นาที
ชินโอซะกะ(SHIN OSAKA)
ฮะมะมัตสึ(HAMAMATSU) โดยใช้ชินคันเซ็น ประมาณ 80 นาที

จากสนามบินฮาเนดะ(HANEDA)

สนามบิน ฮาเนดะ(HANEDA)
ชินโยโกฮาม่า(SHIN YOKOHAMA) โดยใช้รถบัส ประมาณ 40 นาที
ชินโยโกฮาม่า(SHIN YOKOHAMA)
ฮะมะมัตสึ(HAMAMATSU) โดยใช้ชินคันเซ็น ประมาณ 70 นาที

การเดินทางในเมือง

รถบัสประจำทาง

ประชาชนในเมืองฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) จะใช้รถบัสเป็นวิธีการเดินทางประจำวัน รถบัสประจำทางนี้ จะนำคุณไปสถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่รอบนอกเมืองด้วย คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางรถบัสร์ที่ประชาสัมพันธ์อยู่หน้า สถานีฮะมะมัตสึ

Circulation Bus “Ku-ru-ru”

การไหลเวียนของรถบัสพิเศษชื่อ <KURURU> วิ่งอยู่ตามกลางใจเมือง

รถบัสคันนี้จะจอดที่ศาลาเทศบาล ห้องสมุดกลาง พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีเป็นต้น จึงทำให้ผู้โดยสารที่จะใช้บริการพิเศษนี้สะดวกสบาย บริการนี้เริ่มต้น 10:00 และสิ้นสุด 18:00 โดยดำเนินการทุก 15-30 นาทีในเวลาทำการ ค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ต่อครั้งละ \100 และค่าโดยสารสำหรับตั๋ววันเดียว \200 ซึ่งเป็นราคาประหยัด

รถแท็กซี่

ใช้รถแท็กซี่จะสะดวกในเดินทางระยะใกล้ มีที่ยืนรอแท็กซี่ ณ ทางออกทิศเหนือและทางออกทิศใต้ของสถานี JR ฮะมะมัตสึ (HAMAMATSU) เป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีรถแท็กซี่ เหมาจ่ายสำหรับนักท่องเที่ยว เเต่ละรายการในทัวร์ ซึ่งเตรียมไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อคุณใช้บริการนี้ คุณสามารถใช้เวลามากพอ หลังจากจัดทำแผนทัวร์ โดยไม่ต้องกังวลกับเวลาของคุณ